Hem » Pressmaterial

 On mobile scroll down for english version

MakeBitz en Rolig och Kreativ Kakform

MakeBitz kombinerar det roliga med att bygga med klossar med pepparkaksbakning.
Alla kan vara med bara de kan sätta ihop delarna. Det är bara att börja bygga, och om din design inte blir perfekt direkt är det bara att ändra genom att byta ut delar. Och vem bryr sig om barnen bakar ett helt hus eller inte, det blir fortfarande en personlig egendesignad kaka att vara stolt över.

När du har byggt din form skär du ut så många delar som du vill. Varför inte baka ett hus till alla i familjen eller som gåva till vänner i adventstider.

Då du tar ut delarna ur ugnen kan du snabbt och enkelt efterskära delarna så att kanterna blir raka och delarna passar perfekt mot varandra. För när de gör det så behöver du inte limma med smält socker utan du kan enkelt och säkert limma ihop huset med kristyr efter att du dekorerat det. Bakformen kan också användas som stöd när du limmar ihop delarna.

MakeBitz är en ny revolutionerande bakform som består av ett system med böjda, vinklade och raka delar som sätts ihop med varandra med ett klick.

Delarna är 6 centimeter höga och har en skäryta på 1 centimeter. Förpackningen innehåller 20 raka delar vardera som är 4 cm och 1 cm breda; 20 böjda delar fördelade lika mellan riktning åt höger och till vänster och 20 delar 90 graders vinklar uppdelade också lika mellan riktningarna till höger och till vänster. Totalt är det 80 delar i förpackningen.

MakeBitz är patenterat i Sverige sedan slutet av 2017, och väntar på besked om patent i EU och USA.

MakeBitz a Fun and Creative Cookie Cutter.

MakeBitz combines the fun of building with blocks and gingerbread house baking. Everyone can participate as long as they can put the parts together. Just start building, and if your design doesn’t turn out perfect right away, changing it up is super simple. And who cares if the kids end up baking a house or not, it’s still a personal creatively designed cookie that they can be proud of.

Once you’ve built your design, you cut as many parts as you like. Why not build a house for each family member or bake houses as advent gifts for friends. When you take the parts out of the oven, you can recut them quickly and easily with the cutter so that they fit together perfectly. And when the parts fit perfectly you don't need the melted sugar, instead you can glue them easily with royal icing after decoration.  You can even use the cutter as a support when you glue the parts together.

MakeBitz is a new revolutionary cookie cutter that consists of a system based on curved, angled and straight parts that connect with each other with a click.

The parts are 6 centimeters in height and have a cutting area of ​​1 centimeter. The package contains 20 straight parts each of 4 and 1 cm width; 20 curved parts distributed equally between coupling directions to the right and to the left and 20 parts 90 degree angles also divided equally between connection directions to the right and to the left. A total amount of 80 parts in the package.

MakeBitz is patented in Sweden since the end of 2017, and has EU and US patents pending.